Alfredo M. Bonanno: Anarchistické napětí


an

pdf ke stažení zde

“Boj tedy musí začít jinde, s jinými idejemi a metodami. Proto už asi patnáct let rozvíjíme kri­tiku syndikalismu a anarchosyndikalismu. Proto jsme zde a označujeme se za povstalecké anarchis­ty. Není to z důvodu, že bychom si mysleli, že řešením jsou barikády – protože barikády by mohly být jen tragickým následkem výběru, který není náš vlastní – ale jsme povstalci, protože si myslíme, že anarchistická akce bude nevyhnutelně čelit mimořádně závažným problémům. Anarchismus ne­touží po těchto problémech, ony jsou vnuceny realitou, kterou vybudovali ti, kteří mají moc a ne­můžeme se jich zbavit prostě tím, že bychom je ignorovali.”

 

https://jailbreaking.noblogs.org/distro/

 

Comments are closed.