Archive for category FAI-IRF

komuniké FAI/IRF buňka Poezie ohně

Ve čtvrtek 26.3.2015 jsme provedli žhářský útok na policejní auto ve městě Olomouc.
Útok na represivní aparát je bojem za svobodu. Protože tam, kde je potřeba represe, nemůže vykvést svoboda. Není místa bez represe. Represe je nástroj státu a kapitálu. Represe a autorita jsou dvě strany stejné mince. Represe je globální. Represe přichází ze státního sektoru stejně jako ze soukromého sektoru. Napříč celým světem spolupracuje. Nějaký dotek represe zná téměř každý. Jediný, kdo represi nezná je ten, kdo nechce žít vlastní život. Ten, kdo sklání hlavu, aby vždy dobrovolně a pokorně poslouchal cokoliv mu bylo nařízeno. Ten, kdo se Existujícímu jakkoliv postavil, zná následky. Tedy i ten, kdo se snaží třeba jen získat slíbený plat pomocí přímé akce, nebo lidé v divoké stávce, nebo ten, kdo zničí billboard či ten, kdo prostě rabuje při nepokojích. Máme radost z každého projevu povstání, když se nenechá spoutat rámcem legality. Pokud se pak ale nedomáhá represe proti ostatním. Jeden den útočí na policií v boji proti daním, druhý den volá po přísnějších zákonech pro bezdomovce a nepřízpůsobivé, třetí den se stane bezdomovcem a žádá větší část daní na sociální výdaje, čtvrtý den dostane práci a opět hledá nejlepší způsob, jak oklamat daně. Podmínky, ve kterých se nacházíme, ovlivňují náš život, ale to neznamená, že se budeme vymlouvat na naši situaci. To, co nakonec o našem životě rozhoduje, jsou volby, které činíme. V každé situaci máme možnost podlehnout nebo se postavit tomu, co se nám nelíbí. Read the rest of this entry »

No Comments