Posts Tagged SRB

Odpověď na zasévání zmatku

Když se od ledna 2014 začaly objevovat první komuniké Sítě revolučních buněk (SRB), anarchistické hnutí hledalo způsoby, jak na ně reagovat. Zatímco menšina akce SRB přivítala a sdílela zaslaná komuniké, většina vnímala SRB jako nepříjemný problém. I když v zaběhlých organizacích vřely interní debaty, vyjádření směrem ven neexistovalo. Jako kdyby praxe SRB vlastně neexistovala a nebylo se tedy k čemu vyjadřovat.

Situace se změnila až když policie zahájila operaci Fénix a zvýšila intenzitu protianarchistických represí. V tu chvíli se začaly ozývat především kritici SRB, a to nejen v interních diskuzích, ale také veřejně. Naneštěstí jejich reakce jsou často plné nepochopení a do celé situace vnášejí zmatek.

Příkladem je Anarchistická federace (AF), která tyto zmatky přiživuje celou řadou prohlášení ve kterých vytváří iluze protikladů tam, kde reálně neexistují. Tato organizace tvrdí, že vychází z pozic sociálního anarchismu a snaží se budit dojem, že SRB je teoreticky i prakticky sociálnímu anarchismu vzdálená, stejně jako celý anarchistický proud zvaný insurekcionismus. AF například v jednom ze svých textů uvádí:

Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

SRB v roce 2015

SRB-2015

pdf ke stažení zde

Vyšla nová publikace se souhrnem komuniké SRB z roku 2015. Stahuj a sdílej.

 

 

,

No Comments

Časované zápalné zařízení (návod)

ČZZ-návod

pdf ke stažení zde

V jednom z návodů jsme popsali metodu zapalování aut našich nepřátel. Metoda je to sice snadná, ale ne všude využitelná. Někdy je potřeba sabotovat způsobem, který nám umožní stáhnout se z místa dřív, něž dojde k požáru. K takovému účelu se hodí časované zápalné zařízení. Zde je návod na jedno zařízení, které lze načasovat až na 60 minut. To znamená, že sabotéři mohou zařízení vklidu umístit, a pak využít celou hodinu na nenápadný ústup.

 

 

,

No Comments

Úvahy o buňkách vířících stojaté vody

Následuje text, který publikovala AsAl ve druhém čísle revue Dialog, ve které se vedla diskuze o Síťi revolučních buněk (SRB).

asallogo

Když Asociace Alerta v červnu 2014 zveřejnila výzvu k diskuzi nad fenoménem SRB neočekávali jsme, že náš příspěvek bude vznikat tak dlouho a že se díky tomu pozdrží samotné vydání revue Dialog.

Na jednu stranu je to škoda, protože příspěvky vznikaly ve specifické době a mnohdy právě pro ni. Na druhou stranu by ale dřívější vydání možná nic neznamenalo, a tak to nehodnotíme tragicky. Za tu dobu se totiž událo mnoho věcí a my získali nové podměty, na které bylo možné reagovat. Některé události také potvrdily naše předpoklady, takže bylo snadnější je následně formulovat v textu.

Co nás však celkem zklamalo, je nízký zájem o diskuzi samotnou. Ačkoliv členstvo zaběhlých organizací jistě svůj názor na Síť revolučních buněk má, tak jen malé procento přispělo do Dialogu. A co ostatní organizace a jedinci? Někdo odpověděl v duchu, že téma nepovažuje za natolik důležité aby jeho zpracováním ztrácel čas. Jiní zase zpochybňují, že SRB je autentický projev anarchistického boje a tudíž prý nemá smysl ho analyzovat. Domnívají se, že jde o řízenou policejní provokaci nebo, že komuniké jsou podvrh a akce vůbec neprobíhají. Jiní se zase neobtěžovali na výzvu k dialogu odpovědět vůbec.

Ale my nezoufáme a jsme rádi, že se našel alespoň někdo, s kým je do Dialogu možné vstoupit. Věříme, že pro všechny zúčastněné to je přínosné, stejně jako pro samotnou antikapitalistickou praxi.

Read the rest of this entry »

No Comments

Komuniké: Byla zahájena druhá vlna útoků na Řízkárnu

SRB_Síť_revolučních_buněk-150x150Síť revolučních buněk (SRB) tento rok čtyřikrát sabotovala auta restaurace Řízkárna v Praze. Vznikl prosor pro reakce zloděje Vladimíra Krulce. Mohl reagovat různě. Například si mohl spočítat, že platit lidem za práci ho bude stát méně, než pokrýt ztráty po sabotážích. Tyto jednoduché počty ale nezvládl. Místo toho se zachoval jako hňup, co na uštědřené bodance reaguje dloubáním do hnízd plných dalších žihadel. Read the rest of this entry »

,

No Comments

Revoluční buňky, solidární sítě a strategie boje v Řízkárně

Uběhl více než rok od doby, kdy solidární sítě zahájily boj proti zaměstnavateli restaurace Řízkána, který nevyplácí mzdy. V průběhu se do boje zapojila i Síť revolučních buněk (SRB), která opakovaně zapálila firemní auta Řízkárny. Tyto sabotáže považujeme za zajímavý příspěvek k boji. Naše postoje k tématu rozvádíme v následujícím textu, kde zároveň reagujeme na různé kritické výtky vůči SRB.

CEN5ca121_IMG_6214-150x150

Síť revolučních buněk dosud mířila své útoky na terče tří tématických okruhů. Policejní represe, kamerový systém a restaurace Řízkárna. Za nejzajímavější považujeme příspěvky k boji ve třetím jmenovaném okruhu. Zdá se ale, že ne každý to vidí tak pozitivně jako my. Ozývají se hlasy, které tvrdí, že SRB ex-zaměstnancům Řízkárny a kolektivnímu boji spíše uškodily. Jako příklad uveďme citace z článku Pavla Tichého:

“To nejmírnější, co lze o zapálených autech říct, je, že šlo o akce dost netaktické. Situaci to zbytečně eskalovalo a spravedlivému boji za mzdy to sebralo příznivce, útoky znechutily i řadu dosavadních účastníků akcí proti Řízkárně.” (1)

Zde považujeme za důležité připomenout, že někteří z nás se v boji solidárních sítí proti Řízkárně angažovali od začátku a po celou dobu. Naše následující postřehy tedy vyvěrají z přímé zkušenosti s tímto bojem. Nejsou názorem vnějšího pozorovatele. Nevíme, zda autor zmíněných komentářů se stejného boje sám účastnil, nebo nikoliv. Důležitější je ale spíše to, že nereflektuje jeho dynamiku a kontext.
Read the rest of this entry »

,

No Comments

Poznámky k okolnostem boje proti Řízkárně

V uplynulém roce jsme pravidelně informovali o tom, jak si vede boj pracujících proti restauraci Řízkárna. Nyní pokračujeme a na žádost přebíráme text přímo z pera buňky N95, která se hlásí k Síti revolučních buněk a která v textu objasňuje, že její žhářské útoky mířily výhradně proti neživým cílům.

SRB_Síť_revolučních_buněk-150x150Řízkárna se několikrát stala cílem útoků SRB. Tuto restauraci provozuje Vladimír Krulec, známý šmejd, co okrádá a vykořisťuje zaměstnance. SRB čtyřikrát zapálila jeho auta. Zatím co Krulec sčítal škody po útocích, současně se pustil do informační války ve snaze zachránit svůj špinavý byznys. Nepřekvapuje, že média bez ověření přebírají Krulcův výklad událostí. Zloděj Krulec začal být médii vykreslován jako obět teroru. SRB jako chladnokrevní teroristé útočící na nevinné civilisty. Je na čase objasnit některé skutečnosti. Read the rest of this entry »

No Comments

SRB žije, boj pokračuje

No Comments

Komuniké SRB: Policejní auto zapáleno v solidaritě s Alešem Kočím

Ve středu 1. července 2015 došlo v Praze k požáru policejního auta. Stalo se tak na okraji parku kousek stanice metra Srašnická. V rámci svého boje na auto zaútočila buňka SRB a vyslala tím ohnivý pozdrav Alešovi Kočímu. Tento anarchista se ve víru třídní války dostal do rukou nepřítele. Dne 28. 4. 2015 byl policií zadržen během “operace Fénix” a následně obviněn z nedovoleného ozbrojování. Stal se zajatcem státu a nyní sedí ve vazbě.

Instituce státu mají ohromný arzenál zbraní a vytvořily si monopol na jejich užití. Neustále je používají aby udržely v pohybu kapitalistickou konstrukci – síť vztahů vykořisťování a útlaku. Anarchisté zbrojní monopol státu neakceptují. Svou praxí konfrontují hodnoty, které stát nasilím hájí a reprodukuje. Proti násilí státu anarchisté staví povstalecké násilí.

Aleš Kočí je anarchista, který se ozbrojil a narušil tím státní monopol na zbrojení. SRB podporuje takový postoj. Aleš je teď sice v rukou nepřítele a jeho možnosti boje jsou hodně omezené. My se ale s tímto stavem nehodláme smířit. Ostrá slova, oheň, palné zbraně i výbušniny. To vše se je součástí našeho boje. Revolučního boje proti násilí, které stát páchá aby zachoval kapitalistickou mizérii. Zatím byl použitý jenom oheň zažehnutý pod autem. Však ale není všem dnům konec.

buňka Ohnivý pozdrav – Síť revolučních buněk (SRB) – http://revolucnibunky.noblogs.org/

MAV5c56c5_DSC00782-1024x576-1024x576

, ,

No Comments

Komuniké SRB k útoku na policejní auta v Mostě

Komuniké SRB k útoku na policejní auta v Mostě:

Síť revolučních buněk znovu udeřila, tam kde to nepřítel nečekal. Ráno 28. června 2015 byly v Mostě zapáleny dva policejní vozy před policejní stanicí v ulici V. Řezáče. Útok provedla buňka LEX. Udeřila dva měsíce poté, co policie rozjela operaci Fénix. Razie v mosteckém sociálním centru Ateneo. Domovní prohlídky. Držení anarchistů ve vazbě. Zabavování osobních věcí a serverů. Obtěžování anarchistů, jejich rodin a přátel atd. Škody napáchané policií jsou obrovské. Její jednání je neomluvitelné.

Policie je ozbrojený strážce statusu quo. Útočí na každého, kdo boří vylhaný mýtus spravedlivého kapitalismu. Na každého, kdo nevěří pohádce o svobodě zaručené státem. Anarchisté jsou první na ráně pro jejich nekompromisní boj za bezstátní a beztřídní pospolitost. Jsme nebezpečím pro vládnoucí třídu, protože toužíme rozdrtit její mocenské nástroje. Chceme vytrhnout naše životy z pracek těch, co nás vykořisťují. Policie se snaží naše plány překazit. Mocní proti nám posílají žoldáky, my odpovídáme sabotováním jejich techniky.

Policejní hon na anarchisty pokračuje, ale vůle k odporu zůstává nezlomena.

SRB žije. Plameny stále hoří.

buňka LEX // Síť revolučních buněk (SRB)

,

No Comments