Posts Tagged zápisky buřiče

Odpověď na zasévání zmatku

Když se od ledna 2014 začaly objevovat první komuniké Sítě revolučních buněk (SRB), anarchistické hnutí hledalo způsoby, jak na ně reagovat. Zatímco menšina akce SRB přivítala a sdílela zaslaná komuniké, většina vnímala SRB jako nepříjemný problém. I když v zaběhlých organizacích vřely interní debaty, vyjádření směrem ven neexistovalo. Jako kdyby praxe SRB vlastně neexistovala a nebylo se tedy k čemu vyjadřovat.

Situace se změnila až když policie zahájila operaci Fénix a zvýšila intenzitu protianarchistických represí. V tu chvíli se začaly ozývat především kritici SRB, a to nejen v interních diskuzích, ale také veřejně. Naneštěstí jejich reakce jsou často plné nepochopení a do celé situace vnášejí zmatek.

Příkladem je Anarchistická federace (AF), která tyto zmatky přiživuje celou řadou prohlášení ve kterých vytváří iluze protikladů tam, kde reálně neexistují. Tato organizace tvrdí, že vychází z pozic sociálního anarchismu a snaží se budit dojem, že SRB je teoreticky i prakticky sociálnímu anarchismu vzdálená, stejně jako celý anarchistický proud zvaný insurekcionismus. AF například v jednom ze svých textů uvádí:

Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Film Bitvy o Miladu byl zveřejněn

Lukáš-Borl-150x150

Dnes je osmého února a má svátek Milada. Připravil sem malý sváteční dárek pro Miladu i pro ty, co jí měli rádi v době kdy byla squatem. Na prvního máje 2013 sem před Miladou promítal svůj film Bitvy o Miladu. Tato verze tehdy nebyla nezveřejněna. Film byl na nějakou odložen abych ho později upravil. Finální verze filmu je nyní na tomto linku. Je určený k volnému šířeníní. Jestli chceš, nahrávej ho na youtube, vimeo nebo kopíruj a promítej. Výhradně však pro nekomerční účely.

Několik slov k bitvám o Miladu

Squatt Milada byl jedním z prostorů anarchistického hnutí a alternativní kultury. Byl ale také bitevním polem, na kterém se často čelilo ohromné přesile represivních složek státu a ochranek prolezlých neonacisty. Můj film se snaží zachytit chronologii a atmosféru těchto bitev od roku 1998 do roku 2012.

Read the rest of this entry »

,

No Comments

Zápisky buřiče: Problém není armádní technika v plamenech, ale ve válce!

Když v dubnu 2015 policie v ČR obvinila anarchisty a anarchistky z terorismu, podařilo se jí za pomocí medií dosáhnout skutečného teroristického cíle: zděšení široké skupiny obyvatel jako způsobu dosažení politických cílů. Mezi takové cíle teroristické kampaně lze zahrnout posílení represivních kapacit státu a získání loajality obyvatelstva, které má jinak mnoho důvodů se proti státu bouřit.

Read the rest of this entry »

No Comments

Zápisky buřiče: Proč konám a propaguji trestné činy

V další části svého deníku Lukáš Borl píše o své osobní a politické odpovědnosti za trestné činy poškozování cizí věci. Rozvádí pak argumenty, proč je nutné některé trestné činy podporovat.

Lukáš-Borl-150x150

V jednom ze svých textů jsem vyjádřil podezření, že mě policie hodlá obvinit z trestných činů a věznit. Netrvalo to dlouho a mé obavy se začínají naplňovat, i když zatím ve velmi mírné podobě. Není však vyloučeno, že brzy bude následovat i něco závažnějšího.
Read the rest of this entry »

No Comments

Zápisky buřiče: Obrana anarchistické perspektivy

Již jsem popsal, že silně podezřívám policii z toho, že usiluje o mé uvěznění. Abych tomu předešel, působím nyní mimo policejní dohled s vědomím, že i tak můžu za mřížemi brzy skončit. Přál bych si, aby následující text byl šířen všemi informačními kanály anarchistického hnutí již nyní. Tedy v době, kdy prozatím nejsem v rukou policie. Situace se může velmi rychle změnit a já chci využít každé příležitosti, kdy mohu ještě bez cenzury publikovat, přijímat reakce a odpovídat na ně.

Lukáš-Borl-150x150

Mířit hněv správným směrem

Když policie vězní nějaké anarchisty nebo pátrá po těch, co se skrývají, dlouho trvá, než ostatní zjistí co si přejí zveřejnit o své osobě, činnosti a názorech. Já v anarchistickém hnutí působím dlouho a poměrně otevřeně, takže je toho o mně dost známo. Přesto bych rád několik věcí zdůraznil, aby nedocházelo k nedorozuměním, pokud by mě policie opravdu chtěla věznit.

V první řadě, pokud mě policie hodlá zadržet nebo dokonce zadrží pod jakoukoliv záminkou, nebude to nic jiného než snaha umlčet kritický hlas a eliminovat antikapitalistický odpor s ním spojený. Ať už mě budou chtít obvinit z čehokoliv, rozhodně nehodlám tvrdit, že jiní anarchisté za mé stíhání nesou odpovědnost. Perzekuci anarchistů vždy provádí stát a jeho výkonné orgány. Můj hněv proto i nadále bude mířit právě na ně, nikoliv na anarchisty zapojené do ilegálních přímých akcí.
Read the rest of this entry »

No Comments

Zápisky buřiče: Zmizení z dohledu státní moci

Ve čtvrté části svého deníku Lukáš Borl rozvíjí teorie o tom, proč si myslí, že policie usiluje o jeho uvěznění. Navazuje pak vysvětlením, proč se rozhodl bez rozloučení “zmizet”, tak aby policie nevěděla, kde je a co dělá.

Lukáš-Borl-150x150

Čas životní změny

Jsem anarchista, tedy rebel. Znamená to pro mě mnoho. Mimo jiné i to, že jsem ohrožován těmi, proti kterým se bouřím. Oproti jiným rebelům to ale my anarchisté máme ještě složitější. Ohrožení nad našimi hlavami visí, ať už žijeme v jakékoliv době a na jakémkoliv místě. V pozici bojovníků proti všem státům jsou anarchisté ohroženi pořád. Během monarchie i teokracie, za fašistické nebo bolševické diktatury, stejně jako i za liberální demokracie. Všichni anarchisté musí žít s vědomím toho, že kdykoliv naši existenci může zasáhnout tvrdý úder státní represe.
Read the rest of this entry »

No Comments

Proč močím a budu močit na vrata věznice

Dne 28. 7. 2015 jsem se rozhodl vymočit na vrata Pankrácké věznice. Tedy na vstupní bod místa, kde je vězněný jeden z anarchistů, co uvízli v policejní síti během policejní operace fénix. Vrata sem pomočil během solidární demonstrace na podporu nejen tohoto anarchisty, ale i ostatních, co jsou ve věznicích nebo jsou jinak perzekvování. Tento kontext mému činu dodává politický obsah. Nešlo tedy jen o prosté uspokojení biologické potřeby vylučovat moč. Byl to akt politického protestu. Přesněji řečeno bylo to praktické vyjádření mého anarchistického postoje.
Jako anarchista usiluji o společnost bez tříd a institucí nadvlády. Usiluji o stav společnosti bez hierarchie, vykořisťování a ohromných sociálních rozdílů. Zkrátka bez toho, co je typické pro kapitalismus ve všech jeho variacích. Takový společenský stav je pro mnohé možná naivním a nereálným snem, stejně jako pro anarchisty je jím bláhová představa trvalé udržitelnosti kapitalismu, který při neustálé expanzi naráží na objektivní limity planety Země.

Read the rest of this entry »

No Comments