Alfredo M. Bonanno: Morální dilema


moral_split

pdf ke stažení zde

“Pokud chceme provést nějakou akci, tak nám nestačí pouhé ospravedlnění, že je to tak „správné“. Tuto úvahu totiž ovlivňují další faktory, z nichž některé, jako je třeba základní problém morálních zásad,  nemají nic společného s oprávněností toho či onoho činu.

Můžeme to pozorovat na potížích, jež mají mnozí soudruzi při uskutečňování akcí, které svým významem nejsou nikterak výjimečné.

V těchto případech do hry zasahují morální zábrany. Ty vedou ke vzniku skutečného morálního dilema, které s sebou přináší jen těžko předvídatelné následky.”

 

https://jailbreaking.noblogs.org/distro/

 

Comments are closed.